✴ ѴłϾŦΦЯR ŁΛƝÐ ✴

Death Is Our Freedom

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

  • او عاشق بازی با سایه ی مرگ است 
خدا میخواهد ولی او نمی تواند فراموش کند .

بیا و دوباره برش گردان 

رنگ پریده و ساکت

چشمان برادرانش خانواده اش به او خیره مانده اند

بخشی از وجود او مرده است 

مثل کودکی که در جنگل بی پروا پرسه میزند

یک نگاه نفرین شده بر روی صورتش حک شده

سیلی خورده از ترس برای گفتن حقیقت

و دهانی مهر و موم شده

رازش را زخم های روحش میداند 

خود را به من بسپار خود را رها کن

و تو گمان میکنی که سکوت او را بالغ میکند

زمانی که ترس وجودش را فرا میگیرد

چگونه می تواند فرار کند درحالی که فلج است

او تنها نمی تواند

او تنها مانده است

او تنها خواهد مرد

و من تا زمان مرگت تنهایت نمی گذارم

خداوند او را به خاطر گناهانش ببخش 

خداوند او را به خاطر همه چیز ببخش 

خداوند او را به خاطر گناهانش‌ببخش.

یکشنبه 25 فروردین 1398 11:50 ق.ظ |- VICTOR DEATHHEAVEN -| نظرات()

Design: Bia2skin.ir